Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym

XLVII Święto Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika

 

           Od 47. lat w dniu 19 lutego obchodzimy w naszej szkole Święto Patrona - Mikołaja Kopernika. Czasy się zmieniają, jednak nasz patron jest dla kolejnych pokoleń uczniów i nauczycieli dobrym drogowskazem, wskazując na wartość nauki i pasji w życiu każdego człowieka. Jak tradycja każe, w tym dniu nagradzamy najlepszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz zauważamy zaangażowanie i pasję uczniów aktywnych, pomysłowych i pracowitych. Na zakończenie uroczystości nie mogło zabraknąć ogromnego tortu dla całej społeczności uczniowskiej ufundowanego przez Radę Rodziców. 

      Ciekawostką w tym roku szkolnym było wzbogacenie Święta Szkoły zajęciami edukacyjnymi z astronomii w mobilnym planetarium Astro Areny. Dostosowane do grup wiekowych seanse zachwyciły uczniów innowacyjnością, możliwością obserwacji nieboskłonu i wzbogaciły w wiedzę o planetach, gwiazdach i wszechświecie, które prezentował z pasją pan Daniel Stasiak. 

 Zobacz zdjęcia 

 

Bal pod Gwiazdami

   Święto Szkoły zainspirowało nas do zorganizowania Balu pod Gwiazdami, w którym uczestniczyli uczniowie z klas I - V. Starsi dali przykład swoim młodszym kolegom, że potrafią się bawić i mają poczucie humoru i podobnie jak młodsi zamienili stroje galowe w stroje przebierańców. Miło było patrzeć na uczestników balu, którzy tańczyli, uczestniczyli w różnych konkursach, wspólnie się bawili. Serdeczne podziękowania składamy pani Annie Sikorze, która poprowadziła zabawę, obdarowała dzieci balonami, wyczarowała bańki mydlane i zaprosiła na parkiet postaci z bajek.. 

 Zobacz zdjęcia 

 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

SZANOWNI    RODZICE!

Od 25 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 r.

ZAPRASZAMY 

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (   Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz   kryteria         określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI W ZAKŁADCE DOKUMENTY - REKRUTACJA:
http://www.zs-wysockomale.edu.pl/index.php?option=com_docman&

 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

SZANOWNI    RODZICE!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym należy dokonać od 4 lutego do 22 lutego 2019 r.

Od 25 lutego  rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI W ZAKŁADCE DOKUMENTY - REKRUTACJA:
http://www.zs-wysockomale.edu.pl/index.php?option=com_docman&

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 140
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności