Rekrutacja do oddziału przedszkolnego/przedszkola

   Czwartek, 10.03.2022

Szanowni Rodzice!

Od 21 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego/przedszkola.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 11 marca 2022 r.
Zapraszamy!

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
3. 
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/przedszkola dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r.

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

   Czwartek, 10.03.2022

Szanowni Rodzice! 

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać do 18 lutego 2022 r.
Od 21 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca
.
 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiściew sekretariacie szkoły.


Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) do klasy I przyjmowane będą:

1.z urzędu -dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


1. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

3. Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.

 

Pomagamy walczącej Ukrainie!

   Wtorek, 08.03.2022

AKCJA NADAL TRWA!

Pomagamy walczącej Ukrainie

W naszej szkole, we współpracy z gminą Przygodzice, nadal prowadzona jest zbiórka darów dla Ukrainy. Prosimy o przynoszenie do szkoły produktów wykazanych poniżej.

Szkoła pomocy

 Dary dla walczącej Ukrainy teraz będą zbierane we wszystkich szkołach w gminie Przygodzice, skąd trafią najpierw do sali wiejskiej w Wysocku Małym, a stamtąd - po segregacji oraz ich spakowaniu i opisaniu - na wschodnią granicę.

Pokażmy swoją solidarność z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, włączając się w pomoc rzeczową dla walczącej Ukrainy. Poniżej prezentujemy listę najpotrzebniejszych artykułów.

Żywność długoterminowa i środki medyczne - asortyment potrzebny na froncie:
- konserwy, żywność do szybkiego przygotowania – instant,
- materiały opatrunkowe – plastry, środki na oparzenia, leki przeciwbólowe, witaminy, kompresy jałowe, opaski uciskowe, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne.

Artykuły spożywcze i higieniczne dla dzieci i niemowląt:
- artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt (kaszki, obiadki, deserki),
- oliwki, balsamy, pampersy.

Dary prosimy przynosić do sekretariatu lub do stołówki na parterze szkoły.

 

Sukces w konkursie "Uzależnieniom stop!"

   Wtorek, 01.03.2022

Z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej i we współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przygodzicach, już po raz dziewiętnasty, zorganizowano konkurs ,,UZALEŻNIENIOM STOP”. Tegoroczna edycja konkursu dedykowana była uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych z naszej gminy. Konkurs miał na celu przedstawienie młodzieży problemów związanym z nieodpowiednim używaniem Internetu. W autorskim opowiadaniu twórczym uczniowie mieli ukazać problem z zakresu profilaktyki i uzależnienia od Internetu. Do zadania przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy. Po szkolnych eliminacjach, drogą online do organizatora, każda placówka przysłała dwie prace. Komisja powołana przez GKRPA w Przygodzicach wyłoniła laureatów konkursu i przyznała wyróżnienia.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica naszej szkoły, siódmoklasistka – Amelia Banasiak. Jej opowiadanie najbardziej spodobało się komisji konkursowej. Konkurs podsumowano online na platformie Teams. Laureatka konkursu Amelia Banasik odczytała wszystkim swoje opowiadanie. Nagrodę za udział otrzymała także uczennica klasy ósmej – Nela Bogdajewicz.


 

50. Jubileusz Święta Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika

   Poniedziałek, 21.02.2022

      21 lutego 2022 roku odbyła się niezwykle ważna dla społeczności szkolnej i lokalnej uroczystość - 50. Jubileusz Święta Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika. To już pół wieku z Kopernikiem, patronem, który jest inspiracją dla kolejnych pokoleń uczących się w naszej szkole. Jak słusznie zauważyła Pani Dyrektor Irena Dymarczyk na uroczystej akademii,  nadanie szkole imienia w roku 1972 wyzwoliło wiele ważnych działań i przedsięwzięć, które sprawiły, iż szkoła w Wysocku Małym spełnia wszystkie warunki miejsca nowoczesnej edukacji. Tu powstała pierwsza w gminie pełnowymiarowa hala sportowa, tu zainstalowano pierszą w Południowej Wielkopolsce ściankę alpinistyczną, to także w naszej szkole  powstała pierwsza w gminie pracownia internetowa ufundowana przez Radę Rodziców, zamontowano pierwszą tablicę interaktywną,  a potem również laboratorium językowe. W dalszej kolejności, dzięki przychylności włodarzy gminy, a także projektom unijnym powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci i boisko wielofunkcyjne. Przez 50 lat szkoła została wielokrotnie przebudowana i zmodernizowana. Plany i marzenia są wielkie, na miarę wielkiego patrona i celem na kolejnych 50 lat jest zapewnić dzieciom i młodzieży z terenu Wysocka Małego i Smardowa najnowocześniejszej bazy dydaktycznej dla kuźni młodych talentów. 

     Każdego roku Święto Patrona jest obchodzone z należytym szacunkiem. Obchody poprzedzają działania, podczas których uczniowie poznają życie i dokonania wybitnego uczonego. Wszyscy uczniowie uczestniczą w eliminacjach klasowych Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, co pozwala zdobyć podstawową wiedzę o Mikołaju Koperniku. W tym roku szkolnym odbył się także konkurs plastyczny na najpiękniejszy portret naszego patrona oraz konkurs na najciekawszą prezentację mulimedialną pn. "Odkrycia Mikołaja Kopernika i jego wpływ na współczesną astronomię".  Tradycją kopernikowską jest również wręczenie uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu dyplomów, a dla rodziców listów gratulcyjnych. Miłym i smacznym akcentem naszego święta, na który czekają wszyscy uczniowie jest słodki poczęstunek. W tym roku szkolnym zamiast jednego ogromnego tortu, z powodu przepisów sanitarnych każda klasa we własnym gronie mogła zasiąść do biesiady. Oczywiście jak co roku czuwała nad tą częścią uroczystości Rada Rodziców, która zafundowała aż 10 tortów! Uczniowie w klasach mieli okazję zapoznać się z archiwalnymi zdjęciami i filmami dotyczącymi rozwoju szkoły, przeglądali wystawione kroniki szkolne, wspólnie pozowali do zdjęć w przygotowanej foto - budce. Na zakończenie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.

    Ten wspaniały dzień zapisze się na kartach historii naszej szkoły, a także w naszej pamięci, gdyż przynależność do kopernikowskiej braci to duma, jedność, pochwała tradycji i kreatywny rozwój. 

 

Jubileusz Kopernika w klasach I - IV  

Jubileusz Kopernika w klasach V - VIII  

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 162
Jesteś tutaj: Strona główna