Komunikat Dyrektora Szkoły

   Sobota, 06.03.2021

  Szanowni Rodzice!

W ostatnim czasie obserwuje się ponownie zwiększoną liczbę pozytywnych przypadków zachorowań na koronawirusa, również wśród nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Przygodzice. W związku z tym przypominam o bezwzględnym obowiązku przestrzegania Regulaminu Funkcjonowania Szkoły w Wysocku Małym w czasie pandemii, opartego na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, przesyłanego wcześniej przez dziennik elektroniczny.

Zgodnie z jego zapisami do szkoły i oddziałów przedszkolnych może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji albo oczekują na wynik testu. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu zasłanianiu ust i nosa (maseczki) oraz dezynfekcji. Wykażmy się zatem pełną odpowiedzialnością, respektujmy powyższe przepisy i tym samym zadbajmy wspólnie o zdrowie własne i swoich najbliższych!

Jednocześnie ze względu na panującą sytuację proszę o regularne sprawdzanie korespondencji przesyłanej ze szkoły poprzez dziennik elektroniczny lub zamieszczanej na stronie internetowej, także w czasie weekendu,

Irena Dymarczyk

dyrektor szkoły

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

   Środa, 03.03.2021

Szanowni Rodzice!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTA

KLASA I

1.Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 19 lutego 2021 r.

2.Od 22 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej


Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. Z urzędu -dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

  2. Na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami)


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy od 22 lutego .
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 12 marca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Projekt edukacyjny ,,Zaproś mnie na swoją lekcję”

   Piątek, 26.02.2021

       25 lutego 2021 r. uczniowie klasy VII na lekcji języka polskiego uczestniczyli w projekcie edukacyjnym ,,Zaproś mnie na swoją lekcję”. Projekt polega na zapraszaniu nauczycieli z innych szkół z całej Polski do prowadzenia ciekawych zajęć online. Naszym gościem była pani Monika Walczak – polonista ze Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej. Lekcja tematycznie związana była z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego. Uczniowie zaznajomili się z ciekawostkami dotyczącymi języka polskiego: poznali wyjątki ortograficzne, najpopularniejsze błędy językowe, pleonazmy, palindromy, homonimy, historię wybranych związków frazeologicznych, łamańce językowe, gwarę i slang młodzieżowy. Lekcję zakończył interaktywny test z którym uczniowie świetnie sobie poradzili i zdobyli bardzo dobre oceny.

            Tego samego dnia polonista z naszej szkoły – pan Piotr Szkudlarek w ramach tego samego projektu poprowadził lekcję online z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej. Zajęcia zatytułowane ,,O zwierzętach, które żyją w języku polskim” dotyczyły zwierząt w związkach frazeologicznych.

 

„Bądź jak Kopernik” – 49. Święto Patrona Szkoły

   Czwartek, 25.02.2021

         19 lutego, to dzień urodzin wielkiego Polaka , uczonego, lekarza, prawnika i słynnego na cały świat astronoma Mikołaja Kopernika. To również dzień, w którym od 49. już lat uczniowie naszej szkoły obchodzą Święto Patrona Szkoły.

          W tym roku, ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną kraju, świętowanie miało charakter dwuwymiarowy- w formie stacjonarnej oraz zdalnej – i skupiło się wokół podsumowania działań realizowanego w dniach 10.02. – 19.02. szkolnego projektu interdyscyplinarnego pt. „Bądź jak Kopernik”.

    W ramach działań projektowych uczniowie wzięli udział w wielu różnorodnych przedsięwzięciach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane przez siódmo i ósmoklasistów doświadczenia z zakresu chemii i fizyki, dowodzące, że świat nauki może być ciekawy i pasjonujący. Efekty swoich kreatywnych działań młodzi naukowcy przedstawili w formie filmu młodszym kolegom, którzy z zapartym tchem podziwiali dokonania swoich starszych kolegów.

       By przybliżyć współczesnym bogatą historię naszej szkoły, przygotowano prezentację ukazującą zmiany, jakie dokonały się w niej na przestrzeni minionego stulecia. Zdjęcia z dawnych kronik, które posłużyły za źródło informacji, były niemałą atrakcją, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie rozpoznawali na nich swoich rodziców, dziadków a także byłych i obecnych nauczycieli.

       Nasi uczniowie wyruszyli również w wirtualną wycieczkę po Toruniu, podczas której poznali miejsca związane z życiem i działalnością wielkiego astronoma. Wizyta w tych miejscach, a także przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne ukazujące wszechstronne zainteresowania i osiągnięcia uczonego, dały dzieciom możliwość utrwalenia wiadomości na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. Wiedzę tę wykorzystali biorąc udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły, który odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, dla klas I-III i IV-VI.

Zwycięzcami Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły zostali:

W kategorii klas I –III (konkurs przeprowadzono stacjonarnie)

I miejsce Natalia Marczak kl. III, Aleksander Nadachowski kl. I

II miejsce Aleksandra Wróbel kl. II

III miejsce Hubert Nicpoń kl. III

W kategorii klas IV - VI (konkurs przeprowadzono z wykorzystaniem platformy Testportal )

I miejsce Oliwia Marczak kl. IV

II miejsce Maria Misiek kl. VII

III miejsce Piotr Płomiński kl. VII

      Organizowanie konkursu wiedzy o patronie od wielu lat na stałe wpisane jest w harmonogram obchodów Szkolnego Święta Patrona. Kolejne pokolenia uczniów biorą w nim udział, a tegoroczni uczestnicy, udowodnili, że godnie tę tradycję kontynuują.

       W obchody Święta Patrona na stałe wpisał się też konkurs plastyczny związany z Mikołajem Kopernikiem. Zwycięzcami tegorocznego zostali:

W kategorii klas I –III

I miejsce Aleksandra Wróbel kl. I, Aleksander Strzelczak kl. III

II miejsce Anna Jurek kl. III, Piotr Nowak kl. I

III miejsce Julia Parysek kl. III, Kacper Kaczor kl. II

W kategorii klas IV - VIII

I miejsce Amelia Banasiak kl. VI a

II miejsce Julia Rybus kl. VII

III miejsce Oliwia Marczak kl. IV

      Wyróżniono również prace: Antoniny Mruli - kl. VIb, Marzeny Zdziubany - kl. VI b, Joanny Piaseckiej - kl. VII, Franciszka Piskorskiego - kl. VI b, Piotra Wali - kl. VII, Tomasza Patalasa kl. VIII.

         Miłośników i znawców poezji zaproszono do konkursu literackiego „Kopernik naszym patronem”. Laureatkami zostały- Amelia Młynikowska z kl.IV i Maja Kowalczyk z kl. VI b. Młodym poetkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w twórczości artystycznej oraz sławy na miarę Mikołaja Kopernika.

        Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów dla uczniów klas I – III i oddziałów przedszkolnych odbyło się w szkole. Zgodnie z tradycją wręczono też dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce i przekazano listy gratulacyjne dla ich rodziców.

        Wyróżnionym uczniom z klas IV-VIII i ich rodzicom dyrektor szkoły Irena Dymarczyk złożyła gratulacje drogą elektroniczną, a pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

           Ukoronowaniem wszystkich działań stało się spotkanie uczniów z Mikołajem Kopernikiem, w którego postać wcielił się jeden z nauczycieli. Pamiątkowe zdjęcia robione do kroniki szkolnej były znakiem, że obchodzone tak uroczyście 49. Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym przechodzi do historii i na stałe wpisuje się w bogatą tradycję naszej szkoły.

 

Doświadczamy, wnioskujemy, rozumiemy. Realizacja projektu "Bądź jak Kopernik" - część II

   Niedziela, 21.02.2021

       Szkolny projekt edukacyjny pn.: "Bądź jak Kopernik" zainspirował uczniów klasy VII i VIII, którzy pod kierunkiem nauczycielki fizyki p. Darii Kwapisz wykonali w domu szereg ciekawych doświadczeń fizycznych. Fizyka jest tą dziedziną wiedzy, której trzeba doświadczać, żeby ją pojąć i jedocześnie polubić. Filmiki z nagranymi eksperymentami uczniów udawadniają, że tak się właśnie stało. Zachęcamy do obejrzenia i zainspirowania się!
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Wysocku-Ma%C5%82ym-207755139319774

     Poza tym nauczyciel chemii p. Marek Pawlicki zaproponował uczniom wykonanie doświadczeń chemicznych ukazujących reakcje chemiczne z udziałem sody, jodyny i wody. Dzięki tej metodzie badawczej uczniowie mieli okazję zaobserwować reakcje chemiczne i wyciągać odpowiednie wnioski. 

    Także na lekcjach geografii uczniowie zastosowali metody badawcze, sprawdzając czym jest ciśnienie atmosferyczne i jak ono wpływa na zmianę pogody i często nasze samopoczucia. Chętni uczniowie pod kierunkiem nauczycielki geografii p. Doroty Kittler wykonali domowej roboty urządzenia pomiarowe i przez trzy kolejne dni obserwowali i fotografowali wskazania barometru. Następnie wyniki swoich obserwacji zaprezentowali swoim kolegom.

Wszystkie te działania udowodniły, że nauka może być fascynującą przygodą i potwierdziły słowa Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!"

 Zobacz zdjęcia 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 149
Jesteś tutaj: Strona główna