Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTA

KLASA I

1.Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 19 lutego 2021 r.

2.Od 22 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej


Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. Z urzędu -dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

  2. Na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami)


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy od 22 lutego .
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 12 marca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
Jesteś tutaj: Strona główna