Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

informuję, że na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021, Poz.561)

od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie:

  1. Szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach ;

  2. Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ;

  3. Jeżeli jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce zajęcia przedszkolne mogą być zorganizowane w szkole. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.

Przerwa świąteczna w zdalnym nauczaniu od 01.04.2021 do 06.04.2021 r.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i życzę zdrowia

Irena Dymarczyk

dyrektor szkoły

 
Jesteś tutaj: Strona główna