Histora Święta Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika

HISTORIA ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

MIKOŁAJA   KOPERNIKA

Nadanie szkole imienia to szczególne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości, wskazać kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych. Jak to się stało, że niewielka szkoła w Wielkopolsce otrzymała imię wybitnego astronoma i dołączyła do wielkiej rodziny Kopernikowskich szkół? Z całą pewnością wybór był celowy i przemyślany. Mikołaj Kopernik jest niezaprzeczalnym autorytetem, należącym nie tylko do polskiej, ale także światowej kultury i nauki, który zmienił spojrzenie całej współczesnej sobie epoki na Wszechświat. Ten Wielki Odkrywca doby renesansu miał pokazać naszym uczniom, że można patrzeć dalej, sięgać wyżej , być ciekawym świata, żyć godnie, a ,,spoglądając w gwiazdy” realizować swoje cele i marzenia.Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły p. Józefa Lesiewicza oraz całej społeczności szkolnej podjęte działania o nadanie szkole imienia wybitnego i wszechstronnego uczonego zakończyły się sukcesem, o czym kierownictwo szkoły zostało poinformowane w październiku 1971roku.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu nadaje Szkole Podstawowej w Wysocku Małym pow. Ostrów Wielkopolski nazwę o następującym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

w Wysocku Małym

 

To fragment decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 października 1971 roku.

W dniu 19 lutego 1972 roku , w rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Był to niepowtarzalny dzień nie tylko dla społeczności szkolnej, ale także dla mieszkańców Wysocka Małego i Smardowa. Wyjątkowej uroczystościtowarzyszyło odsłonięcie portretu Mikołaja Kopernika i tablic pamiątkowych na szkolnym korytarzu. Przepiękny program   artystyczny i niezwykle oryginalna sceneria oddająca charakter tej pierwszej i wyjątkowej uroczystości, której bohaterem został szacowny patron Mikołaj Kopernik na długo zapadła w pamięci wszystkich uczestników.Wtedy też postanowiono, że każdego roku dzień 19 lutego będzie Świętem Patrona Szkoły. Od tego czasu uczniowie podążają śladami Mikołaja Kopernika, kultywując tradycję zapoczątkowaną w 1972 roku.Podczas pierwszej rocznicy nadania szkole imienia, w 500-rocznicę urodzin Wielkiego Astronoma społeczność uczniowska otrzymała od Rady Rodziców Sztandar Szkolny , na który składa ślubowanie w ważnych dla uczniów i szkoły uroczystościach.Każdego roku Święto Patrona jest obchodzone z należytym szacunkiem. Obchody poprzedzają działania , podczas których uczniowie poznają życie i dokonania wybitnego uczonego. Wszyscy uczniowie uczestniczą w eliminacjach klasowych Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, co pozwala zdobyć   podstawową wiedzę o Mikołaju Koperniku. Konkursy finałowe przez lata przyjmowały różne formy, od testów wiedzy, po teleturniej ,,Jeden z dziesięciu”, Supergłowa” czy ,,Koło Fortuny”, aż do testów rozwiązywanych w formie online, które uczniowie rozwiązują od 2011roku w związku z trwającą pandemią Covid -19.Nie mniejszą popularnością cieszą się konkursy plastyczne o tematyce kopernikowskiej, kosmicznej, fantastycznej czy naukowej, przygotowywane prezentacje uczniowskie. Wykonane prace ozdabiają szkolne korytarze, a prezentacje wykorzystywane są na zajęciach dydaktycznych. Każde Święto Patrona Szkoły cechuje stały ceremoniał. Uroczystość zawsze zaczyna część oficjalna, z wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu szkoły . Przez wiele lat na uroczystości przedstawiano referat na temat:,,Życie i działalność Mikołaja Kopernika” . Od kilkunastu lat tę formę zastąpiono prezentacjami multimedialnymi, które często stanowią element programu artystycznego. Do stałych punktów oficjalnego ceremoniału należą wyróżnienia. Otrzymują je wzorowi uczniowie osiągający najwyższe oceny w nauce, sporcie a także zwycięzcy konkursów.Dyplomy, statuetki, odznaki kopernikowskie to stałe elementy Święta Patrona. Od 1975 roku uczniowie po odbiór dyplomów występują w towarzystwie rodziców, którympocząwszy od 1996 roku wręczane są listy gratulacyjne. Podziękowania otrzymują także rodzice, sponsorzy , którzy wspomagają szkołę bezinteresowną pracą bądź sponsorują różne uczniowskie inicjatywy. Od XXXV Święta Patrona, które odbyło się w 2007 roku decyzją rady pedagogicznej wprowadzono wyróżnienie: ,,Witaj, wśród przyjaciół szkoły”, które przy okazji jubileuszowych obchodów otrzymują wyjątkowi przyjaciele i sojusznicy szkoły. Święto Mikołaja Kopernika odbywa się każdego roku. Jednak co pięć Jubileuszma wyjątkowy, niepowtarzalny i szczególnie uroczysty charakter. Jest to dzień, w którym szkołę odwiedzają absolwenci, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, zaproszeni przedstawiciele władz, społeczność lokalna oraz ci wszyscy, którym dobro kopernikowskiej szkoły leży na sercu.Każde jubileuszowe obchody mają wyjątkowy charakter, myśl przewodnią spójną z programem artystycznym, który powiązany jest z oryginalną scenografią.

W 1977 roku V rocznica połączona została ze zorganizowanym Zjazdem Koleżeńskim absolwentów sprzed 5 lat, a program artystyczny przypominał telewizyjne ,,Spotkanie z balladą”.

Na X rocznicę w 1983roku uczeń kl.VIII Waldemar Szczepaniak namalował obraz Patrona, który do dzisiaj podziwiają młodsi uczniowie, a finał został osnuty na tle piosenki ,,Księżyc i legenda”.

 

Trwałą pamiątka XV Święta z roku 1988 jest obelisk Mikołaja Kopernika, który znajduje się przed szkołą. Na tę uroczystość przybyli przewodniczący SU , a program artystyczny swoimi występami wzbogacili absolwenci- członkowie szkolnych zespołów ,,Amo”, ,,Virgines” i niezapomniane ,,Marysieńki”

 

Niepowtarzalny charakter miała także XX rocznica, która przypadła w 1992 roku.Wtedy w dniu Patrona przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, którzy swoje funkcje pełnili na przestrzeni 20 lat, odnowili ślubowanie. Absolwenci wcielili się rolę konferansjerów i zaprezentowali inscenizację sprzed lat ,,Dzieci pana Astronoma”.

 

W 1997 roku w czasie XXV święta w rolę konferansjerów wcielili się nauczyciele. Wystąpili wspólnie z dziećmi w programie artystycznym, a piosenka finałowa wykonana wspólnie z uczniami ,,Księżyc i legenda”zachwyciła widownię i od tejpory często towarzyszy uroczystościom kopernikowskim.

 

XXX Święto Patrona Szkoły w 2002 roku połączono z poświęceniem i oddaniem do użytku ścianki wspinaczkowej. Była to pierwsza ścianka alpinistyczna w rejonie, toteż program artystyczny wzbogacono o gimnastyczne pokazy i prezentacje umiejętności wspinaczkowych.

 

W 2007 roku obchody XXXVŚwięto Patrona połączono ze 135- jubileuszem powstania szkoły. W czasie uroczystości, korzystając z prezentacji multimedialnej, zaprezentowano historię szkoły na przestrzeni lat 135 lat. Uroczystość byłą również okazją, by zaprezentować nowy wizerunek szkoły, po zakończonej termomodernizacji całego obiektu. Obchody święta uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz, rodzice, społeczność lokalna oraz absolwenci, którzy 19 II 1972 roku, a więc w dniu nadania szkole imienia ,otrzymali wyróżnienia za wyniki w nauce. Od XXXV Święta Patrona decyzją rady pedagogicznej wprowadzono szczególne wyróżnienie- statuetkę : ,,Witaj wśród przyjaciół szkoły”, które przy okazji jubileuszowych obchodów otrzymują przyjaciele i sojusznicy szkoły. Uroczystość uświetnił piękny program artystyczny. Szczególny zachwyt wzbudziły tańce, zarówno z epoki współczesnej Kopernikowi, wprowadzające nas wczasy współczesne patronowi klimat , jak i te w wykonaniu przedszkolaków. Wielki aplauz wzbudziła piosenka finałowa ,,Księżyc i legenda” towarzysząca od wielu lat uroczystościom poświęconym patronowi.

 

XLJubileusz w 2012 roku w nietypowy sposób przybliżył widzom postać wybitnego astronoma. Program artystyczny osadzono w trzech tematycznie powiązanych scenach. Mogliśmy poznać małego Mikołaja w jego rodzinnym domu i dorosłego Kopernika zgłębiającego tajniki teorii heliocentrycznej na fromborskiej wieży. W końcu pojawił się w naszej szkole , by wspólnie z gośćmi, absolwentami, rodzicami podziwiać kunszt wokalny i taneczne umiejętności dzieci i młodzieży. Zaprezentowane przez artystów widowisko, zakończyła finałowa piosenka:,,40 lat minęło” w nowej aranżacji, wykonana przez absolwentów i wszystkich artystów. Wielką niespodziankę przygotowała Rada Rodziców - urodzinowy tort z 40 świeczkami, które dzielnie zdmuchnął sam Kopernik. Od tego roku urodzinowy tort pojawia się każdego roku w Dniu Święta Patrona i z wielkim apetytem smakują go kolejne roczniki kopernikowskiej podstawówki.

 

19 II 2014 roku po raz pierwszy w historii szkoły odbyło się Międzynarodowe Święto Patrona Szkoły ,w którym uczestniczyła młodzież z Niemiec, Turcji, Hiszpanii , Włoch i Finlandii przebywająca w naszej szkole w ramach realizowanego przez szkołę 3-letniego programu Comenius: ,,Uczenie się przez całe życie”. W ramach zorganizowanych spotkań warsztatowych nasi uczniowie wspólnie z gośćmi przygotowali tańce, które uświetniły 42. Święto Patrona , nazwane przez uczniów Świętem z Comeniusem. Należy podkreślić , że było to niezwykle, radosne i spontaniczne świętowanie.

 

45. rocznica Święta Patrona w 2017 roku należała do wyjątkowo wzruszających obchodów. Jak każdy jubileusz, uroczystość odbyła się w obecności wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz, rodziców i była przygotowana z perfekcyjną dokładnością.Tym razem wspólnie z Kopernikiem świętowali absolwenci, którzy przed ukończyli szkołę w roku nadania szkole imienia. W 45.rocznicę ukończenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym absolwenci mieli okazję spotkać się ze swoimi wychowawcami sprzed lat. Było to niezwykle wzruszające spotkanie. Program artystyczny przygotowany na rubinowy jubileusz był taneczną podróżą po różnych krajach i kontynentach, w którą to zabrała Szacownego Patrona ,,szalona” grupka młodzieży z naszej szkoły. Nie sposób słowem oddać emocji przeżywanych w czasie uczniowskich prezentacji.Taniec, muzyka, ruch i niesamowita gra młodych artystów towarzyszyły całej uroczystości. Zmęczony podróżą, tańcami ale zachwycony tym co zobaczył, Kopernik stwierdził z dumą , że ,,szkoła, której patronuje pełna jest Geniuszy”.

 

W każdym jubileuszowym programie przewinęła się postać Mikołaja Kopernika i była kreowana nie tylko przez uczniów, ale także nauczycieli. ,,Kopernik”: stał, siedział na pomniku, rozmawiał z artystami, patrzył w niebo z fromborskiej wieży, podróżował, teleportował się do szkoły, by uczestniczyć w spotkaniu, które dla niego przygotowano. Każda uroczystość miała swój niepowtarzalny charakter i klimat. Perfekcyjnie przygotowane widowisko, odpowiednio dobrana muzyka i scenografia , będąca odzwierciedlaniem treści programu ,wspaniale dobrane i wykonane stroje, ruch sceniczny, wzbudzające zachwyt układy taneczne , a z czasem wizualizacje multimedialne wpływały z każdym rokiem na wartość artystyczną prezentowanych uroczystości, które zawsze kończą owacje na stojąco. O wrażeniach i doznaniach artystycznych długo dyskutuje się jeszcze w czasie spotkania towarzyskiego, które kończy każde jubileuszowe święto.

 

Szczegółowe informacje z uroczystości Święta Patrona Szkoły wraz z dokumentacją fotograficzną zamieszcza się w szkolnych kronikach oraz od kilkunastu lat na stronie internetowej szkoły.

 

 

Nadanie imienia szkole - 1972 r.  


Ufundowanie sztandaru - 1973 r.  


 
Jesteś tutaj: Strona główna Nasza szkoła Nasz patron