Historia

Początki szkoły w Wysocku Małym sięgają XIX wieku. Od momentu powstania szkoła przechodziła szereg przemian. Była wielokrotnie rozbudowywana, modernizowana i unowocześniana. Zalążkiem dzisiejszej szkoły był budynek zwany ,,kozą”- późniejsze mieszkanie nauczycielskie, po latach nazwane ,,starą szkołą”. Około roku 1900   dobudowano do niego dwie sale lekcyjne. Wówczas w IV oddziałach uczyły się wspólnie dzieci polskie i niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości, od grudnia 1918 r. rozpoczęto naukę w języku polskim. Poszerzono obwód szkolny, dołączając Smardów. Wprowadzono VI oddziałów, jednak lekcje prowadzono w bardzo ograniczonej formie ze względu na braki kadrowe. Lata II wojny światowej doprowadziły do dewastacji budynku szkolnego, który zamieniono na magazyn i szpital polowy. Po wyzwoleniu , od początku marca prowadzono zapisy do szkoły a od 13 marca 1945 r. naukę w szkole rozpoczęło 162 uczniów. Wkrótce liczba   wzrosła do 200. Następne lata- to kolejne zmiany w obwodzie szkolnym. Decyzją Kuratorium Oświaty z 1950 r. dzieci ze Smardowa kontynuowały naukę w Wysocku Wielkim. Sytuacja ta spowodowała   wielkie niezadowolenie mieszkańców, którzy postanowili rozbudować budynek szkolny. Czynem społecznym mieszkańców Wysocka Małego i Smardowa dobudowano I i II piętro, uzyskując dodatkowo 4 sale lekcyjne. Wraz z ukończeniem rozbudowy w 1952 r. Smardów ponownie włączono do obwodu szkolnego Wysocka Małego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej był dzień 19 lutego 1972 roku, kiedy to szkoła otrzymała imię wybitnego Polaka –Mikołaja Kopernika. Od tego momentu Kopernikowska tradycja stała się wizytówką wysockiej szkoły. W 1976 powołano Społeczny Komitet Budowy Obiektów Sportowych i podjęto decyzję o budowie hali sportowej i kolejnej rozbudowie szkoły. Dzięki ofiarnej pracy społeczności lokalnej, pomocy władz gminnych i oświatowych w 1982 roku wszystkie prace zostały zakończone. W efekcie powstała pełnowymiarowa hala gimnastyczna oraz   łącznik z 6 salami lekcyjnymi. Wiosną 1992 roku zbudowano utwardzone asfaltem boisko do gier zespołowych, a w 2002 roku na sali gimnastycznej zamontowano sztuczną ściankę alpinistyczną. Kolejne lata to dalsze modernizowanie, unowocześnianie i wzbogacanie bazy szkoły. Od 2003 roku przeprowadzono szereg prac budowlanych i naprawczych. Dokonano wymiany parkietu na sali gimnastycznej oraz sieci centralnego ogrzewania. Unowocześniono teren wokół szkoły, zbudowano chodniki. Przebudowano   tzw. ,,starą szkołę”. Powstał nowoczesny budynek, a w nim: biblioteka z czytelnią multimedialną, stołówka, kuchnia, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne. W kolejnych latach przeprowadzono termomodernizację całego obiektu szkolnego, sali gimnastycznej, wykonano nową elewację zewnętrzną. Zmodernizowano kotłownię i wprowadzono ekologiczny sposób ogrzewania obiektu.   Zamontowano w szkole wewnętrzne hydranty i gruntownym remontom poddano sale lekcyjne, sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Dla najmłodszych uczniów wybudowano nowy plac zabaw oraz oddano do użytku szkolnego boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Dzisiaj Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym , to nowoczesna placówka z doskonałym zapleczem dydaktycznym. Wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w tablice interaktywne, zestawy komputerowe oraz ciekawe pomoce dydaktyczne ułatwiające zgłębianie wiedzy i pobudzanie kreatywności. Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni komputerowej, pracowni chemicznej, laboratorium do nauki języków obcych, sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska sportowego i bieżni. Najmłodsi uczniowie i przedszkolacy mają do swojej dyspozycji nowoczesny plac zabaw. Przez wszystkie lata do rozwoju szkoły przyczynili się zarówno mieszkańcy Wysocka Małego i Smardowa, nauczyciele, pracownicy jak i kierownictwo szkoły:
   
   1) 
kierownicy:

 • Stanisław Głazowski         1889- 1920
 • Leon Rzeszowski              1920- 1922
 • Michał Radzięda               1922- 1939
 • Jan Szydlik                        1945- 1952
 • Maria Krukowska             1952- 1956

  2
  dyrektorzy:
 • mgr Józef Lesiewicz         1966- 1992
 • Danuta Dębicka                 1992- 2002
 • mgr Irena Dymarczyk       od 2002

 

   Cennych informacji na temat funkcjonowania naszej szkoły na przestrzeni lat dostarczają:
1)Zeugnis-Album der Schule Kleine Wysocko – dzisiejsza Księga Arkuszy Ocen , zapisy w języku niemieckim od 1872 r.
2)Kronika Szkolna ,,Nowa Era” prowadzona od 1918 r.
3)Protokolarze Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły od 1920 r.
4)Historia szkoły spisana przez wieloletnią nauczycielkę tutejszej szkoły p. T. Lesiewicz
5)Kroniki szkolne

 

 

KALENDARIUM Z HISTORII SZKOŁY

 • 1872 - 1881 –udokumentowany zapis - arkusz ocen ucznia szkoły we wsi Kleine Wysocko
 • 1900 r. – dobudowanie do budynku szkolnego zwanego ,,kozą” dwóch sal lekcyjnych , przeznaczenie ,,dawniejszej szkoły” na mieszkanie nauczycielskie
 • XII 1918 –rozpoczęcie w szkole nauki w języku polskim
 • 1926/27 –przyłączenie decyzją kuratorium szkoły w Smardowie do Szkoły w Wysocku Małym –nauka w VI oddziałach
 • 1939-1945- zamknięcie szkoły ( przeznaczenie budynku szkolnego na magazyn, szpital polowy),
 • 13 III 1945 –rozpoczęcie nauki w szkole po okresie II wojny światowej
 • 5 IV 1945 – powołanie pierwszej Rady Szkolnej
 • 1948-1952 –przyłączenie Smardowa do obwodu   szkolnego Wysocka Wielkiego
 • 1950-czyn społeczny-początek rozbudowy Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Pierwszego
 • 1952- ukończenie prac- dobudowanie I i II piętra – 4 sal lekcyjnych
 • 1952 - powrót Smardowa do obwodu szkolnego Wysocka Małego
 • 1958 – rozbudowa mieszkania służbowego- dobudowanie tzw. ,,kaferka”, założenie oświetlenia w szkole
 • 1959 – powołanie oddziału przedszkolnego
 • 1959 - przeniesienie oddziału przedszkolnego do Wysocka Wielkiego
 • 1965- wydłużenie obowiązku szkolnego, wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej
 • 1967 – położenie elewacji zewnętrznej na budynku szkolnym
 • 19 II 1972- nadanie Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika
 • 30 III 1974 – otwarcie oddziału przedszkolnego
 • 28 XI 1976 – powołanie Społecznego Komitetu Budowy Obiektów Sportowych
 • 25 VI 1977 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali
 • 1981- wykończenie łącznika
 • 1982 – zakończenie budowy sali gimnastycznej
 • 1992 – wykonanie boiska asfaltowego do gier zespołowych
 • 1 IX 1999- reforma oświaty - powołanie 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum   (oddział Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim)
 • 19 II 2002 – zamontowanie sztucznej ścianki alpinistycznej
 • 1 IX 2003 - powołanie Zespołu Szkól w Wysocku Małym, w składzie Zespołu –Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum
 • 2003 - wymiana parkietu na sali gimnastycznej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • 2004- rozpoczęcie gruntownej przebudowy tzw.,,starej szkoły”
 • 2005 –zakończenie prac remontowych- pozyskanie biblioteki, czytelni, stołówki, kuchni, toalet, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora,
 • 2005-oddanie nowoczesnego laboratorium językowego, biblioteki z nowoczesnym centrum multimedialnym
 • 2006- termomodernizacja całego budynku szkolnego oraz sali gimnastycznej
 • 2007 – pozyskanie nowej pracowni komputerowej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2009- gruntowna modernizacja kotłowni, wymiana kotłów węglowych na ekologiczne
 • 2009 – zamontowanie w szkole pierwszej tablicy multimedialnej
 • 2010 – wykonanie chodnika przy parkingu wzdłuż sali gimnastycznej
 • 2011- zamontowanie nowego opłotowania , zagospodarowanie terenu wokół szkoły
 • 2013 -  gruntowny remont szkolnych sanitariatów i ciągów komunikacyjnych
 • 2015 – montaż hydrantów wewnętrznych
 • 2016-   zamontowanie nowoczesnego placu zabaw w ramach projektu ,,Radosne przedszkole”
 • 2017 – reforma oświaty - wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, początek wygaszania gimnazjów
 • 2017- rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego boiska z bieżnią
 • 2018 – ukończenie budowy i oddanie boiska do użytkowania
 • 2019 – wygaszenie gimnazjum - ukończenie gimnazjum przez ostatni rocznik

 

 

 
Jesteś tutaj: Strona główna Nasza szkoła Historia