Wycieczka integacyjna klasy IV z przyrodą w tle

 

       Dnia 28 września 2017 r. uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią p. Ewą Pilarską i nauczycielem przyrody p. Markiem Pawlickim udali się na pieszą wycieczkę przyrodniczą na Górecznik. Młodzi przyrodnicy wyposażeni w lornetki, mapy i kompasy dzielnie przemierzyli trasę długości 10 km obserwując elementy fauny i flory Doliny Baryczy. Spacer miał na celu także lepsze wzajemne poznanie się po połączeniu w jeden zespół byłych dwóch klas trzecich.

 Podczas wędrówki uczniowie:

* uczyli się wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą cienia
    i kompasów,
* poznawali elementy kultury swojej okolicy ,
* podziwiali piękno krajobrazu Doliny Baryczy i Wzgórz Ostrzeszowskich
   z perspektywy Pagórków Wysockich,
*obserwowali bieg i nurt rzeki Barycz w jej górnym biegu,
* obserwowali elementy flory i fauny Doliny Baryczy, w tym liczne motyle
   i ważki rożnych gatunków, ślimaki, drzewa i krzewy oraz ptaki (na uwagę
   zwracają czaple białe i siwe).

 Na Góreczniku dzieci zwiedziły wystawę starego sprzętu gospodarstw wiejskich oraz mini ZOO. Przed drogą powrotną miał miejsce odpoczynek z posiłkiem w tutejszej restauracji. Mimo sporego wysiłku fizycznego uczniowie dzielnie pokonali trasę pieszą wycieczki i chętnie angażowali się w obserwacje przyrodnicze.

 

 Zobacz zdjęcia 

 
Jesteś tutaj: Strona główna