Czyste powietrze wokół nas

                  W oddziale przedszkolnym realizowaliśmy program "Czyste powietrze wokół nas" .Program edukacji antynikotynowej  „Czyste powietrze wokół nas” skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców i opiekunów, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu np. z komina, z ogniska itp. 

          Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z tematyką i działaniami podejmowanymi przez wychowawcę- Magdalenę Mądrą z grupą przedszkolną w ramach programu ,, Czyste powietrze wokół nas”. Kolejnym etapem był już cykl zajęć dydaktycznych w miesiącu grudniu skierowany do dzieci, składający się z 5 następujących zajęć warsztatowych:,,Wycieczka po okolicy przedszkola”, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”, ,,Jak unikać dymu papierosowego?”
                Dzieci z młodszej grupy przedszkolnej bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały rysunki, śpiewały piosenkę o „Dinku”- maskotce programu, a także pojawiła się historyjka, zabawy ruchowe, czy ćwiczenia relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, projektowały własne znaczki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu.
          W wyniku tych zajęć dzieci z grupy 5 i 4- latków usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa. W grupie 6-latków również zostanie zrealizowany program „Czyste powietrze wokół nas”, z całą pewnością warto kontynuować  realizację tego programu w kolejnych latach.

                                                        

 Zobacz zdjęcia 

 
Jesteś tutaj: Strona główna