"Opowiedz nam Polsko"

    

       Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym dla wszystkich Polaków. To 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym w gminie Przygodzice mają miejsce liczne wydarzenia kulturalne, których celem jest uświetnienie tej rocznicy.

    11. października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wysocku Małym odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego" pn. "Opowiedz nam Polsko" realizowany w ramach projektu "Niepodległa w poezji" pod patronatem Wójta gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z terenu gminy.

 Celem konkursu było m. in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań polską poezją patriotyczną oraz promowanie młodych talentów.

      Komisja konkursowa w składzie: p. Kornelia Tysiak, p. Bogumiła Kołacka i p. Magdalena Misiek miały trudne zadanie, bowiem uczestnicy konkursu zaprezentowali utwory od poezji
A. Mickiewicza i C.K. Norwida poprzez K.K. Baczyńskiego aż do T. Kubiaka i J. Tuwima.

     W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI 1. miejsce zdobyła Olga Wałęsa ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy,  dwa 2. miejsca - Jakub Krakowski ze Szkoły Podstawowej z Przygodzic oraz Joanna Piasecka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym, 3. miejsce Julia Pilarska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy oraz wyróżnienie Eliza Grześczyk ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym.

      W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII i oddziały gimnazjalne 1. miejsce zdobył Jakub Górny ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, 2. miejsce Oliwia Kubik ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, 3. miejsca zajęły Agata Szymanowska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy oraz Olga Sroka ze Szkoły Podstawowej w Przygodzicach, wyróżniono też Tobiasza Prukałę ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim.

         W imieniu Wójta gminy Przygodzice nagrody wręczała dyrektorka GZEAS-u p. Barbara Duczmal a także dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym p. Irena Dymarczyk jako organizatorka konkursu. Nad całością czuwał i prowadził doradca metodyczny Hieronim Duczmal.

 Zobacz zdjęcia 

 
Jesteś tutaj: Strona główna Projekty Niepodległa "Opowiedz nam Polsko"