PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDZIEMY!

           Pod takim hasłem 17 grudnia 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczysta patriotyczna wieczornica. Okazją do jej zorganizowania stała się, przypadająca w „Roku dla Niepodległej”, 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – największego zwycięskiego zrywu narodowowyzwoleńczego w burzliwych dziejach naszej Ojczyzny. W jego wyniku ziemia dawnego zaboru pruskiego – Wielkopolska, została przyłączona do odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego.                                                                                                                                                                  

          W Roku Jubileuszowym władze gminy Przygodzice wystąpiły z inicjatywą szczególnego uczczenia i upamiętnienia powstańców wielkopolskich z terenu naszej gminy. Z tej okazji wydano okolicznościowe medaliony

„ Powstaniec Wielkopolski 1918 - 1919”, przyznane pośmiertnie rodzimym bohaterom walk o niepodległość i przyłączenie Wielkopolski do Macierzy. Podczas spotkań w poszczególnych miejscowościach, Wójt Gminy Przygodzice P. Krzysztof Rasiak i Przewodnicząca Rady Gminy P. Janina Wojtasiak uroczyście wręczyli wspomniane medaliony                      potomkom powstańców wielkopolskich. Rodziny powstańcze mogą w ten sposób oznaczyć, na miejscowym cmentarzu, mogiły zasłużonych dla naszego regionu przodków .   

Podczas podniosłej wieczornicy, uroczyście uczczono jedenastu uczestników powstania z Wysocka Małego: Jana Duczmala, Walentego Królikowskiego, Michała Krzaka, Ignacego Matysiaka, Jana Matysiaka, Józefa Serafinowskiego, Franciszka Śliwkę, Wojciecha Talagę, Piotra Trzcielińskiego, Walentego Walczaka i Franciszka Waltera. Wszyscy oni        w chwili wybuchu powstania byli bardzo młodymi ludźmi, dwóch z nich – Jan Duczmal i Wojciech Talaga straciło w powstaniu życie, pozostali ponieśli w czasie II wojny światowej dotkliwe konsekwencje swojej patriotycznej postawy.                    Program artystyczny wieczornicy w wykonaniu młodzieży szkolnej, nawiązujący formułą do gawędy leśnej przy ognisku w zimowej scenerii, przedstawiał w zarysie genezę i przebieg powstania wielkopolskiego. Opowieść historyczna została ubogacona poezją i pieśnią powstańczą a także archiwalnymi nagraniami i filmami z samego powstania.

          W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Przygodzice P. Krzysztof Rasiak, Przewodnicząca Rady Gminy P. Janina Wojtasiak, Dyrektor GZEAS P. Barbara Duczmal, przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, radni i sołtysi wsi Wysocko Małe i Smardów, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, Rady Rodziców, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie naszej szkoły. Honorowymi Gośćmi były rodziny wysockich powstańców wielkopolskich.

         W przygotowaniach uczestniczyli nauczyciele : P. Elżbieta Madajka, P. Daria Kołodziej – Gałka, P. Magdalena Mądra, P. Daria Kwapisz, P. Dorota Kittler, P. Piotr Szkudlarek, P. Łukasz Pawlak i P. Arkadiusz Piasecki. W rolę narratorów wcielili się nauczyciele P. Ewa Cieluch i P. Paweł Wróblewski. Scenariusz przygotowała i piękne zaśpiewała P. Bogusława Górska. Nad całością uroczystości czuwała Dyrektor Szkoły P. Irena Dymarczyk. 

        W rocznicę wybuchu powstania, 27 grudnia w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Wysocku Wielkim została odprawiona Msza św. w intencji poległych i zmarłych uczestników powstania. Odsłonięto również w świątyni pamiątkową tablicę ku czci poległych Wojciecha Talagi i Jana Duczmala. We Mszy św. wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły.

 Zobacz zdjęcia 

 
Jesteś tutaj: Strona główna