Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

SZANOWNI    RODZICE!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Wysocku Małym i Smardowie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym należy dokonać od 4 lutego do 22 lutego 2019 r.

Od 25 lutego  rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI W ZAKŁADCE DOKUMENTY - REKRUTACJA:
http://www.zs-wysockomale.edu.pl/index.php?option=com_docman&

 
Jesteś tutaj: Strona główna