Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

SZANOWNI    RODZICE!

Od 25 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 r.

ZAPRASZAMY 

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (   Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz   kryteria         określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI W ZAKŁADCE DOKUMENTY - REKRUTACJA:
http://www.zs-wysockomale.edu.pl/index.php?option=com_docman&

 
Jesteś tutaj: Strona główna