Klasa V realizowała ogólnopolski projekt "Klimatyczna klasa"

         W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika, klasa V realizowała projekt Uniwersytetu Dzieci pt. „Klimatyczna klasa”, który przerodził się w ” Klimatyczną Szkołę”. Uczniowie, analizując tematykę projektu wybrali do własnego działania kampanię społeczną „Wpływ transportu na klimat”.

        W konkursie wewnątrzklasowym przygotowali hasło przewodnie: „Jeżdżąc rowerem- bądź bohaterem”. Korzystając z technologii informacyjnej wspólnie stworzyli ulotkę, która miała na celu poinformowanie społeczności szkolnej i lokalnej o realizacji kampanii społecznej i zachęcenie do zaangażowania w różnorodne działania. Celem wszystkich akcji , konkursów, lekcji i rajdu była dbałość o bliskie środowisko naturalne, wpajanie i promowanie dobrych praktyk związanych z ekologią i ochroną środowiska, propagowanie idei proekologicznych w środowisku lokalnym, zachęcanie do aktywnego trybu życia, podkreślenie wagi znaczenia każdego działania podjętego przez każdą osobę w kierunku zmiany klimatu, współpraca, rozwijanie kreatywności, podejmowanie decyzji.

Dla klas IV-VII zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na najlepszy plakat o tym samym tytule co kampania społeczna. Dzięki współpracy z plastykiem szkolnym prace były na bardzo wysokim poziomie i wiele dzieci zostało nagrodzonych torbami ekologicznymi i kalendarzami pozyskanymi od sponsorów zewnętrznych – Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki współpracy z wychowawcami, każda klasa I – VIII ora III gimnazjum uczestniczyła w lekcji o zmianach klimatycznych. Dzięki nauczycielom wychowania fizycznego uczniowie w grupach wiekowych uczestniczyli w biegu po zdrowie. Uczniowie klasy V zaprojektowali i wykonali gry dydaktyczno-ekologiczne i włączyli do zabawy w czasie długich przerw innych uczniów. Dzięki temu projekt zyskał jeszcze większy rozgłos. Korzystając ze współpracy z nauczycielem informatyki, uczniowie klas VII i VIII oraz gimnazjum opracowali w formie prezentacji multimedialnej „Stop - smog” , które w czasie trwania kampanii były wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne na lekcjach biologii, geografii, przyrody i lekcjach wychowawczych.

Zdając sobie sprawę, że cyfrowy świat, to dzisiaj codzienność dzieci i młodzieży, na korytarzach szkolnych pojawiły się kody QR z treściami dotyczącymi ekologii i dbania o klimat. Dzięki temu uczniowie mogli uzyskać nie tylko wiedzę, ale także punkty z zachowania.

      Finałem kampanii był pierwszy dzień wiosny, który został zdominowany przez działania klasy V. Szkoła została oplakatowana, na wystawie znalazły się prace plastyczne, uczniowie w grupach wiekowych rozwiązywali test interaktywny „ Kahoot ”, można było podziwiać pomysłowość uczniów, którzy wykonali ekologiczne piórniki oraz przedmioty użytkowe z odpadów. Uczniowie klasy III gimnazjum pokazali swoim młodszym kolegom zastosowanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie turbiny pionowej i poziomej, samochodu na baterię słoneczną i panelu fotowoltaicznego. Zaskoczyła nas aktywność klasy IV a, która przygotowała quiz o wodzie i przyłączyła się również do naszych działań. A także klasa VII, która metodą warsztatową dokonała analizy zużycia wody i energii w gospodarstwach domowych. Na zakończenie tego ekologicznego dnia, uczniowie zostali nagrodzeni za udział w konkursach, quizach i akcjach pozyskanymi gadżetami. Wspomogła nas tutaj także Rada Rodziców, która ufundowała dodatkowe nagrody. Wszyscy uczniowie klasy V zostali nagrodzeni eko-balonami oraz eko-długopisami i brawami od całej społeczności szkolnej, bo naprawdę nie było osoby, która nie zaangażowałaby się w projekt.

Czekając na ładną pogodę zaplanowaliśmy także wspólny rajd, który odbył się już po finale. Klasa V wraz z opiekunami i kilkorgiem rodziców pojechała do ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego „Górecznik” . Oprócz rekreacji mieli za zadanie uzupełniać w grupach karty pracy: badanie natężenia ruchu, odczytywanie szyfrów zawierających nazwy ekologicznych pojazdów i fotografowanie oznak wiosny.

Wartością dodaną był wcześniej nieplanowany ,,Koncert Ekologiczny’’ w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu klasy V oraz klasy II, na który udało się pozyskać wstęp wolny (była to część kampanii Do You Kyoto) oraz nagrody w postaci parasolek z motywami ekologicznymi.

W kampanii wzięli udział uczniowie klasy V, a poza tym uczniowie klas I-VIII i gimnazjum. Zaangażowało się wielu nauczycieli i rodziców. Dzięki zaangażowaniu opiekunów był możliwy darmowy wyjazd do Wrocławia i nagrody od sponsorów: MZO w Ostrowie Wielkopolskim i Rady Rodziców.

Wymiernym efektem było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców, zachęcenie do aktywnego trybu życia, rozwijanie współpracy i wzmacnianie wiary w swoje możliwości.

Pani Dyrektor, nauczycielom i rodzicom, którzy pomogli przy realizacji projektu o szerokim zasięgu „Klimatyczna Szkoła” bardzo serdecznie dziękujemy.

Koordynatorkami projektu były pani Dorota Kittler i pani Ewa Pilarska.

 Zobacz zdjęcia 

 
Jesteś tutaj: Strona główna