Projekty - Comenius

COMENIUS i WF Z KLASĄ – spotkanie informacyjne

 

 W październiku tego roku odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów gimnazjum i szóstej klasy szkoły podstawowej na temat rozpoczynanych w tym roku projektów.

   Zobacz zdjęcia

Więcej…
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Comenius

Program COMENIUS - PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

Regulamin uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Gimnazjum w Wysocku Małym pt.: „Smarthome – be online for our common European home” (Europa naszym domem dzięki nowym technologiom).

1. Realizacja projektu obejmuje okres od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.

 2. Opiekę nad realizacją projektu sprawują koordynatorzy oraz zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły.

 3. Uczestnikami projektu są chętni uczniowie klas I-III gimnazjum, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie (wzór zgody w załączniku do regulaminu).

 4. W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań na terenie szkoły, wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół w Wysocku Małym oraz wyjazdy do szkół partnerskich.

 5. Rekrutacji uczniów na wyjazdy zagraniczne dokonuje Zespół Rekrutacyjny składający się z Dyrektora Szkoły, koordynatorów projektu oraz nauczycieli wchodzących w skład zespołu projektowego.

 6. Przy kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne uwzględniane będą następujące kryteria:

 

  • przyjęcie w domu ucznia/uczniów ze szkół partnerskich w trakcie wizyty w Polsce
  • liczba i jakość wykonywanych w trakcie projektu zadań
  • terminowość realizacji zadań
  • stopień znajomości języka angielskiego
  • opinia o zachowaniu ucznia
  • frekwencja na zajęciach dotyczących projektu

 7. W przypadku gdy liczba chętnych uczniów, spełniających kryteria, przekroczy ilość mogących wziąć udział w wyjeździe, Zespół Rekrutacyjny dokonuje losowania spośród wszystkich zakwalifikowanych. Zespół dokonuje również losowania osób rezerwowych.

 8. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wyjazd zagraniczny dziecka i składają potrzebne dokumenty w wyznaczonym terminie.

 9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (np. odwołanie lub zmiana rezerwacji).

 10. Organizowanie i przebieg wyjazdu reguluje obowiązująca w szkole procedura Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych.

 11. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w porozumieniu z zespołem nauczycieli projektu Comenius, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 

 

Projekt Comenius

Projekt COMENIUS w naszej szkole!

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu Comenius. Na jego realizację szkoła otrzymała 20 tysięcy euro z funduszy europejskich. Pieniądze przeznaczone będą na działania podejmowane w ramach projektu, w tym wyjazdy uczniów i nauczycieli do innych państw. Projekt realizowany będzie przez dwa lata.
     Comenius to program edukacyjny, który jest jednym z czterech programów sektorowych programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, poszerzanie wiedzy na temat innych państw Europy czy rozwijanie poczucia jedności wśród uczniów i nauczycieli pochodzących z różnych krajów.
     Projekt, który realizowany będzie w Zespole Szkół w Wysocku Małym zatytułowany jest "SMARTHOME - be online for our common European home!" (Europa naszym wspólnym domem dzięki nowym technologiom).

Wraz z naszym gimnazjum projekt realizują szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Turcji i Włoch. Głównym celem projektu jest praktyczna nauka języka angielskiego, stosowanie nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się, wymiana doświadczeń na tym polu z partnerami projektu oraz rozwój kreatywności wśród uczniów. Podczas realizacji projektu podejmowanych będzie wiele działań na terenie szkoły oraz we współpracy ze szkołami partnerskimi.
     Językiem komunikacji projektu będzie język angielski, co z pewnością pozwoli uczniom praktycznie wykorzystać umiejętności językowe zdobywane podczas lekcji.

   

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3
Jesteś tutaj: Strona główna Projekty