Projekty - Comenius

Projekt Comenius w Wysocku Małym

Od początku roku szkolnego niecierpliwie czekaliśmy i przygotowywaliśmy się na to wydarzenie. W dniach 17- 21 lutego w Zespole Szkół w Wysocku Małym odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli w ramach realizowanego przez szkołę projektu Comenius. Gośćmi Zespołu Szkół w Wysocku byli przedstawiciele pięciu krajów europejskich: Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Turcji oraz Włoch (łącznie 27 osób). Koordynatorami projektu w Polsce są nauczyciele języków obcych: Iwona Grobelna i Justyna Perz. Językiem projektu jest język angielski a tytuł brzmi: Smarthome-be online for our common European home (Europa naszym wspólnym domem dzięki nowym technologiom). Celem projektu jest przybliżenie uczniom tematu nowych technologii stosowanych w życiu codziennym, w uczeniu się oraz komunikowaniu z rówieśnikami na całym świecie.

Uczniowie biorący udział w projekcie korzystają w swoich telefonach z aplikacji stworzonej na potrzeby projektu, strony internetowej, sami tworzą pytania do wspólnego kwestionariusza, który będą wypełniać online by podsumować i porównać użycie nowych technologii w każdym z krajów partnerskich.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony internetowej projektu: http://comeniussmarthome.netau.net/

Zobacz zdjęcia

Więcej…
 

Projekt Comenius - wizyta w Hiszpanii

 

 Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu zostało zorganizowane w Palma de Mallorca przez nauczycieli z Hiszpanii. Szkoła IES JOAN MARIA THOMAS jest koordynatorem całego projektu „Smarthome-be online for our common European home” i to ona była odpowiedzialna za przygotowanie pierwszego spotkania organizacyjnego dla nauczycieli- koordynatorów z krajów partnerskich.Celem spotkania było przede wszystkich ustalenie szczegółów współpracy między szkołami partnerskimi w ciągu dwóch lat współpracy, określenie zasad i czasu  realizowania mobilności, sprawozdanie z dotychczasowych działań w każdej ze szkół oraz  relacja z zadań wspólnych, określonych we wniosku złożonym do Narodowej Agencji. W terminie 11-15 listopada odbyło się wiele spotkań, które dały wszystkim zebranym nauczycielom możliwość podzielenia się pomysłami na temat projektu, wymiany doświadczeń a także przedstawienia swojej szkoły, kraju i regionu z którego pochodzą. Koordynatorzy hiszpańscy pokazali również urokliwe zakątki w Palma de Mallorca i opowiedzieli o najciekawszych zabytkach miasta. 

   Zobacz zdjęcia

Więcej…
 

Obserwacja nieba z projektem Comenius

 

Temat projektu COMENIUS, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku szkolnym pozwala na wspólne poznawanie nowinek technologicznych, przybliża działanie aplikacji w telefonach i poznawanie nowych, ciekawych programów komputerowych.
W dniu 9 października o godz. 18:15, w ramach projektu COMENIUS odbyły się w naszej szkole zajęcia astronomiczne pod hasłem „Obserwacja nieba”.

   Zobacz zdjęcia

Więcej…
 

COMENIUS i WF Z KLASĄ – spotkanie informacyjne

 

 W październiku tego roku odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów gimnazjum i szóstej klasy szkoły podstawowej na temat rozpoczynanych w tym roku projektów.

   Zobacz zdjęcia

Więcej…
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie Comenius

Program COMENIUS - PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ

Regulamin uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Gimnazjum w Wysocku Małym pt.: „Smarthome – be online for our common European home” (Europa naszym domem dzięki nowym technologiom).

1. Realizacja projektu obejmuje okres od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.

 2. Opiekę nad realizacją projektu sprawują koordynatorzy oraz zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły.

 3. Uczestnikami projektu są chętni uczniowie klas I-III gimnazjum, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie (wzór zgody w załączniku do regulaminu).

 4. W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg działań na terenie szkoły, wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół w Wysocku Małym oraz wyjazdy do szkół partnerskich.

 5. Rekrutacji uczniów na wyjazdy zagraniczne dokonuje Zespół Rekrutacyjny składający się z Dyrektora Szkoły, koordynatorów projektu oraz nauczycieli wchodzących w skład zespołu projektowego.

 6. Przy kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne uwzględniane będą następujące kryteria:

 

  • przyjęcie w domu ucznia/uczniów ze szkół partnerskich w trakcie wizyty w Polsce
  • liczba i jakość wykonywanych w trakcie projektu zadań
  • terminowość realizacji zadań
  • stopień znajomości języka angielskiego
  • opinia o zachowaniu ucznia
  • frekwencja na zajęciach dotyczących projektu

 7. W przypadku gdy liczba chętnych uczniów, spełniających kryteria, przekroczy ilość mogących wziąć udział w wyjeździe, Zespół Rekrutacyjny dokonuje losowania spośród wszystkich zakwalifikowanych. Zespół dokonuje również losowania osób rezerwowych.

 8. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wyjazd zagraniczny dziecka i składają potrzebne dokumenty w wyznaczonym terminie.

 9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (np. odwołanie lub zmiana rezerwacji).

 10. Organizowanie i przebieg wyjazdu reguluje obowiązująca w szkole procedura Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych.

 11. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w porozumieniu z zespołem nauczycieli projektu Comenius, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3
Jesteś tutaj: Strona główna Projekty Comenius