Strefa ucznia - SU GIMSamorząd Uczniowski w gimnazjum wybrany!

 Wszyscy uczniowie, uczęszczający do szkoły  tworzą Samorząd Uczniowski. Każdego nowego roku szkolnego, zaraz we wrześniu,  odbywają się wybory na opiekuna Samorządu, wybieranego spośród wszystkich nauczycieli oraz przedstawicieli uczniów: przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika, którzy stanowią reprezentację szkoły.
W tym roku wynik wyborów jest następujący:

- opiekun Samorządu Uczniowskiego: Piotr Szkudlarek

- przewodniczący: Dawid Kurek

- zastępca: Agnieszka Urbaniak

- skarbnik: Klaudia Helczyk

- sekretarza: Adam Misiek

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przedstawicieli uczniów z panią dyrektor. Samorząd Uczniowski w formie ankiety zapyta także swoich kolegów o propozycje do działania na nowy rok szkolny, które zostaną uwzględnione w planie pracy Samorządu.

Do najważniejszych zadań Samorządu na nowy rok szkolny zaliczono:Rozwijanie samorządności

  1. Propagowanie wolontariatu. Współpraca z szkolnym wolontariatem, PCK, kołami zainteresowań
  2. Dbanie o estetykę naszego Gimnazjum
  3. Propagowanie Prawa Człowieka i Dziecka
  4. Organizację szkolnych uroczystości i świąt narodowych
  5. Reprezentowanie interesów uczniów
  6. Organizację dyskotek szkolnychg
  7. Współpracę z oficjalną stroną internetową naszego Gimnazjum

Zobacz zdjęcia

 

Jesteśmy Szkołą Współpracy!

  

9 kwietnia 2015 roku w Tłokini Kościelnej, k. Kalisza, odbyły się warsztaty w ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest  to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. W całodniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Uczniów reprezentowały trzy uczennice z klasy I gimnazjum: Zuzanna Waloszczyk, Marta Płomińska i Agnieszka Urbaniak. Przedstawicielami rodziców były panie Sylwia Ilska i Anna Kupijaj. W imieniu nauczycieli w szkoleniu uczestniczyła pani dyrektor Irena Dymarczyk oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum pan Piotr Szkudlarek.

Podczas warsztatów wypracowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań. Uczyliśmy się sztuki współdziałania. Dyskutowaliśmy nad wizją idealnej szkoły. Wymienialiśmy swoje spostrzeżenia i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami. Teraz czas zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności zastosować w praktyce. Przed nami wspólna organizacja festynu rodzinnego.


 Zobacz zdjęcia

 

Dzień Drzwi Otwartych w Gimnazjum

  

W piątek, tj. 27 marca 2015 r., nasza szkoła po raz kolejny otworzyła swoje drzwi dla uczniów, którzy w przyszłym roku szkolnym chcą rozpocząć edukację w gimnazjum, właśnie w Wysocku Małym. Z naszego zaproszenia skorzystali uczniowie klasy VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wysocku Wielkim, którzy stawili się w komplecie.W promocję szkoły zaangażował się Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klasy szóstej, reprezentowani przez: Sandrę Strzelczak, Dominikę Paszek, Adama Miśka oraz Pawła Nabzdyka.Nasi gospodarze oprowadzili swoich rówieśników po całym kompleksie. Goście zwiedzili klasy, szkolną bibliotekę oraz salę sportową. Podczas spotkania obejrzano krótki film ,,HAPPY”, który promuje naszą szkołę. Nie obyło się także bez słodkich niespodzianek przyniesionych przez wielkanocnego zająca.

 Zobacz zdjęcia

 


Jesteś tutaj: Strona główna