Projekty - Niepodległa

"Opowiedz nam Polsko"

    

       Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym dla wszystkich Polaków. To 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym w gminie Przygodzice mają miejsce liczne wydarzenia kulturalne, których celem jest uświetnienie tej rocznicy.

    11. października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wysocku Małym odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego" pn. "Opowiedz nam Polsko" realizowany w ramach projektu "Niepodległa w poezji" pod patronatem Wójta gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z terenu gminy.

 Celem konkursu było m. in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań polską poezją patriotyczną oraz promowanie młodych talentów.

      Komisja konkursowa w składzie: p. Kornelia Tysiak, p. Bogumiła Kołacka i p. Magdalena Misiek miały trudne zadanie, bowiem uczestnicy konkursu zaprezentowali utwory od poezji
A. Mickiewicza i C.K. Norwida poprzez K.K. Baczyńskiego aż do T. Kubiaka i J. Tuwima.

     W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI 1. miejsce zdobyła Olga Wałęsa ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy,  dwa 2. miejsca - Jakub Krakowski ze Szkoły Podstawowej z Przygodzic oraz Joanna Piasecka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym, 3. miejsce Julia Pilarska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy oraz wyróżnienie Eliza Grześczyk ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym.

      W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII i oddziały gimnazjalne 1. miejsce zdobył Jakub Górny ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, 2. miejsce Oliwia Kubik ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, 3. miejsca zajęły Agata Szymanowska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy oraz Olga Sroka ze Szkoły Podstawowej w Przygodzicach, wyróżniono też Tobiasza Prukałę ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim.

         W imieniu Wójta gminy Przygodzice nagrody wręczała dyrektorka GZEAS-u p. Barbara Duczmal a także dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym p. Irena Dymarczyk jako organizatorka konkursu. Nad całością czuwał i prowadził doradca metodyczny Hieronim Duczmal.

 Zobacz zdjęcia 

 

PROGRAM ,,GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ , NIEPODLEGŁOŚĆ W NASZEJ SZKOLE”

       Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym znalazła się w grupie 257 szkół, którym przyznano dofinansowanie na realizację szkolnych działań w ramach ministerialnego programu ,,Godność , wolność, niepodległość’.

     Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w różnorodne przedsięwzięcia związane ze świętowaniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy może znaleźć aktywność, która pozwoli mu rozwijać swoje pasje , a także realizować działania kształtujące postawę patriotyczną i poczucie tożsamości narodowej. Uczniowie, którzy pasjonują się historią mogą wziąć udział w Konkursie Historycznym, dla utalentowanych plastycznie przewidziano konkurs plastyczny ,,Moja Ojczyzna”, miłośnicy poezji zaprezentują swoje zdolności recytatorskie w Gminnym Konkursie Poetyckim ,, Opowiedz, nam Polsko”, który odbędzie się w naszej szkole, natomiast dla pasjonatów nowoczesnych technologii przewidziano zadania związane z przygotowaniem prezentacji multimedialnych, dotyczących rozwoju techniki, sztuki, sportu, kultury oraz mody w czasach II Rzeczypospolitej. Ponadto zorganizowane zostaną turnieje sportowe oraz bicie szkolnych rekordów.

     Od początku realizacji projektu wielu uczniów naszej szkoły zaangażowało się w zbiórkę pamiątek, dokumentów, zdjęć związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, a także z kolejnymi latami i wydarzeniami związanymi z budową niepodległej Ojczyzny. Wszystkie pamiątki zostaną tematycznie pogrupowane i zaprezentowane na wystawie pod nazwą: ,,Era Niepodległości- Nowa Era” (nazwa zaczerpnięta z naszej szkolnej kroniki, zapoczątkowanej od 1918 takim hasłem) , która zostanie zorganizowana od początku listopada i potrwa do końca listopada.

   Podążając ,,Śladami Niepodległej” zorganizujemy dwudniową wycieczkę do Warszawy. Odwiedzimy miejsca związane z wydarzeniami historycznymi oraz postaciami z okresu II RP. Wycieczkową wędrówkę rozpoczniemy od Żelazowej Woli i Muzeum Urodzenia Fryderyka Chopina, następnie zwiedzimy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie obejrzymy Salę II RP. Na  naszej trasie zwiedzania zobaczymy także Zamek Królewski i Wilanów nocą. Zwiedzając z przewodnikiem stolicę, podążymy śladami II RP, ale także odwiedzimy inne miejsca, które wpisują się w założenia programu, kształtując postawy oparte dla wspólnych dla Polaków wartościach tj. wolność, godność, patriotyzm. Zwiedzimy więc także Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zapalimy znicze na Powązkach.

     W czasie realizacji projektu czeka nas jeszcze wiele atrakcji. Wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym ,,Sokół” uczniowie będą bili szkolny rekord w ćwiczeniach gimnastycznych ,pod nazwą ,, Setka na 100-lecie ” ( czyli stu uczniów weźmie udział równocześnie w ćwiczeniach gimnastycznych) oraz wezmą udział w Biegu Niepodległości , połączonym z grami terenowymi, zakończonym wspólnym ogniskiem.

     W ramach projektu zaplanowaliśmy także spotkanie z rodziną powstańców wielkopolskich z naszej miejscowości, którzy polegli w czasie walk powstańczych. Informacje o powstańcach zapisane w naszej kronice szkolnej spowodowały rozpoczęcie działań związanych z poszukiwaniem rodziny oraz umieszczeniem nazwisk na obelisku powstańców znajdującym się przez siedzibą Urzędu Gminy. Postanowiliśmy także objąć patronatem mogiły powstańców wielkopolskich, które znajdują się na naszym parafialnym cmentarzu. Systematycznie nasi uczniowie zapalają znicze pamięci i dbają o miejsce wiecznego spoczynku bohaterów, który złożyli życie na ołtarzu Niepodległej.

     Zakończeniem projektu będzie zorganizowanie wieczornicy,, Dla Niepodległej”. Na wspólne świętowanie zaprosimy społeczność lokalną oraz wszystkich, którzy zechcą patriotyzm wyśpiewać w czasie koncertu dla Niepodległej. Wieczornicy towarzyszyć będą: wystawy, prezentacje multimedialne oraz wystawa prac plastycznych.

 

         Całą społeczność szkolną czeka wiele pracy, ale przede wszystkim wiele ciekawych, twórczych przedsięwzięć. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców , społeczność lokalną do aktywnego włączenia się w realizację projektu wspólnie z nami i uczczenia obchodów  100-lecia Naszej Niepodległej Ojczyzny.

 

Działania w ramach programu ,,Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

 

 

 

 


Jesteś tutaj: Strona główna Projekty Niepodległa