W tym roku szkolnym nasza szkoła pozyskała grant w wysokości 4000 zł w programie „Młodzi w akcji +” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem programu była szeroko rozumiana integracja społeczności szkolnej i angażowanie uczniów i uczennic w życie szkoły. Warunki jakie należało spełnić to :
- udział nauczyciela wychowania fizycznego w szkoleniu,
- udział Dyrektora Szkoły w szkoleniu dla dyrektorów,
- przeszkolenie Rady Pedagogicznej w temacie Edukacji włączającej,
- złożenie wniosku o grant.

Dzięki spełnieniu powyższych kryteriów otrzymaliśmy pieniądze na zakup sprzętu i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia Wydarzenia Sportowego dla całej społeczności szkolnej.
Za pozyskane fundusze szkoła zakupiła nowy sprzęt sportowy m.in. piłki fitness, siatki i paletki do badmintona, piłki, skakanki, hula – hop,  który pozostanie w naszej szkole i będzie wykorzystany podczas zajęć wychowania fizycznego.

Wydarzenie w ramach programu odbyło się 1 czerwca  pod hasłem „ Dzień Dziecka z Programem Młodzi w Akcji +” którego ideą (zgodnie z założeniami programu) było integrowanie i włączanie, a nie rywalizacja. W tym dniu czekało na uczniów wiele atrakcji. Wydarzenie składało się z dwóch etapów.

Etap I to wydarzenie dla klas I -III pod hasłem  „ BAWIĘ SIĘ NA SPORTOWO”.
Grupa 1 uczestniczyła w nowoczesnych zajęciach tanecznych na sali gimnastycznej  z wykorzystaniem piłek Body Ball i pałeczek, którymi uczniowie uderzali  w piłkę jak w bęben w rytm muzyki  w połączeniu z prostym układem tanecznym. Była to doskonała forma aktywności ruchowej i zabawy.
Grupa 2 otrzymała pojemniki z kredą i w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły miała za zadanie narysować wspólny obraz pod tytułem:„ Sport łączy ” oraz „ Młodzi w Akcji”.
Grupa 3 na sali gimnastycznej uczestniczyła  w ćwiczeniach i zabawach oswajających  z techniką gry w Badmintona. ( Zabawy z rakietką i lotką – zapoznanie ze sprzętem).

Etap II to wydarzenie dla klas IV- VIII pod hasłem „SPORT I ZABAWA TO DOBRA SPRAWA”.
Wydarzenie miało charakter biegu patrolowego w lesie. Trasa miała około 2,5 km długości, na której znajdowało się 5 stacji tzw. punktów patrolowych, na których uczestnicy zaliczali poszczególne zadania o różnej charakterystyce. Uczniowie  mieli możliwość wykazać się wiedzą przyrodniczą, wiedzą dotyczącą Ukrainy, zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz wyzwaniami sportowymi.  Było to  połączenie aktywności fizycznej, zręcznościowej i intelektualnej.
Wszyscy, którzy ukończyli bieg zostali zwycięzcami i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie.  Na zakończenie uczniowie wraz z opiekunami zostali  zaproszeni na słodką ucztę przygotowaną  przez Radę Rodziców i panie z KGW w Smardowie. To był przemiły dzień!

  • 20230417_171506
  • 20230601_105510
  • 20230601_111441
  • 20230601_114506_1
  • 20230601_121400
  • 20230601_124558
  • Picsart_23-06-14_13-23-55-471
  • Picsart_23-06-14_14-24-37-585_1
  • Picsart_23-06-14_14-30-35-638