Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym działające przy naszej szkole otrzymało dofinansowanie do letniego wypoczynku. Kwotę 5990 złotych członkowie stowarzyszenia pozyskali biorąc udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023 ogłoszonym przez Gminę Przygodzice reprezentowaną przez Wójta Gminy Przygodzice.  Dzięki wsparciu finansowemu w dniach 4 - 7 lipca 26 uczestników projektu weźmie udział w zaplanowanych bardzo atrakcyjnych aktywnościach stacjonarnych i wyjazdowych.

Bezpośrednim efektem realizacji oferty będą:
- dwie całodniowe wycieczki pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli:
A) Program całodniowej wycieczki w dniu 04.07.2023 r. :
- zwiedzanie Zespołu Pałacowo - Parkowego  w Lewkowie.
- Uczestniczenie w warsztatach naukowych w Pałacu w Lewkowie pt.: „Wszystko jest liczbą”.
- Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Czartoryskich w Gołuchowie
- Wypoczynek na plaży nad Zalewem Gołuchowskim.

 B) Program całodniowej wycieczki w dniu 06.07.2023 r:
- zwiedzanie wraz z przewodnikiem Pałacu w Witaszycach i Muzeum Napoleońskiego.
- zwiedzanie wraz z przewodnikiem Pałacu w Śmiełowie .
- uczestniczenie w warsztatach „Muzealni odkrywcy” w Pałacu w Śmiełowie.

 C) trzy warsztaty z profilaktyki uzależnień przeprowadzone przez psychologa i pedagoga z zakresu:
1) uzależnień od Internetu i urządzeń informatycznych pt.:  „Wyloguj się do życia”,  
2) umiejętności asertywnej postawy mówienia nie w świecie różnorodnych uzależnień pt.: „Potrafię powiedzieć NIE”
3) profilaktyki uzależnień od papierosów, alkoholu i dopalaczy pt.: „Stop używkom!”.

 D) dwa spotkania z rekreacji sportowej, 5 godzinne, umożliwiające skorzystanie z boiska wielofunkcyjnego lub hali sportowej/} dla uczestników projektu, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego.

 E) jedno ognisko integracyjne dla uczestników i opiekunów projektu z nocnym oglądaniem nieba przez lunety.

Mamy nadzieję miło i z pożytkiem spędzić wspólnie letni czas. Witajcie wakacje!

  • letni_plakat