Szanowni Rodzice!
Od 5 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych.
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 1 marca 2024 r. do godz. 15.00.
Zapraszamy!
 
 
Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r.