Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. Zalążkiem dzisiejszej szkoły jest domek, w którym obecnie znajduje się biblioteka i pokój nauczycielski. Do tego budynku około roku 1900 dobudowano najpierw dwie sale lekcyjne, a w latach 1950 - 1952następne cztery. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora w dniu 19 lutego1972 roku szkoła nasza otrzymała imię wybitnego Polaka-Mikołaja Kopernika. W następnym roku nastąpiło przekazanie szkole sztandaru. który został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1976 roku mieszkańcy wsi podjęli decyzję o budowie hali sportowej. Dzięki ofiarnej pracy społeczeństwa i pomocy władz lokalnych i oświatowych wszystkie prace zostały zakończone w 1982 roku. W efekcie otrzymano pełno wymiarową halę sportową i dodatkowo 6 izb lekcyjnych. Wiosna 1992 roku zbudowano utwardzone, zalane asfaltem pełno wymiarowe boisko, z którego uczniowie korzystają podczas zajęć sportowych. Natomiast w lutym 2002 roku nasza hala sportowa wzbogaciła się o ścianę wspinaczkową. Szkoła posiada także nowoczesną salę komputerową. Do rozwoju szkoły przyczynili się jej dyrektorzy: Jan Szydlik, Józef Lesiewicz i Danuta Dębicka. Obecnym dyrektorem szkoły jest mgr Irena Dymarczyk. W roku 2006 budynki szkolne zostały poddane termoizolacji.

Najważniejsze daty z życia szkoły:

 • 1950 - 1952r. rozbudowa szkoły. W roku 1958 dobudowano mieszkanie służbowe,tzw. kaferek.
 • 1977 rok – wmurowano kamień węgielny pod budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej i  tzw. łącznika
 • 1979 rok – oddano do użytku salę gimnastyczną
 • 8 czerwca 1992 poświęcono nowe boisko asfaltowe.
 • 1999 r.  została otwarta pierwsza pracownia komputerowa, ufundowana przez Radę Rodziców
 • 2003 r.  założono ściankę wspinaczkową, która jest jedyną w południowej Wielkopolsce
 • 2004r. rozpoczęto przebudowę starej części szkoły, którą już w 2005 roku ponownie otwarto
 • 2006 r.   przeprowadzono termomodernizację obiektu
 • 2006 r. – nowoczesna pracownia językowa i nowa biblioteka z nowoczesnym centrum multimedialnym
 • 2007 r. - nowa pracownia komputerowa dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2009 r. w  szkole pojawiła się pierwsza tablica interaktywna